Informacje podstawowe:

 • Kontekst: Kuba trafił do mnie w chwili, w której nie miał pewności co do tego, która ścieżka kariery dałaby mu możliwość wykorzystania jego talentów. Kuba posiada wielki potencjał, który nie miał jeszcze możliwości się ujawnić, ze względu na niedawne ukończenie studiów i podjęcie pracy bez wyraźnego kierunku. Po prostu Kuba zdecydował się na pracę, do której został przyjęty, a nie taką, którą sam świadomie wybrał.
 • Cel współpracy: Gruntowne zbadanie przyszłego potencjału Kuby poprzez zastosowanie wywiadu behawioralnego, kwestionariuszy kompetencyjnych, case’ów biznesowych i testów psychometrycznych, które stanowiły podstawę do przygotowania raportu o pięciu możliwych ścieżkach kariery, wykorzystyujących w największym stopniu  jego unikatowy potencjał.
 • Etap kariery: Początek kariery
 • Czas trwania projektu: 3 miesiące
 • Doświadczenie zawodowe: prace dorywcze w sklepie spożywczym jako wykładacz towaru (praca głównie w nocy) oraz praca w roli wychowawcy kolonii
 • Informacje dodatkowe: Kuba, którego widzę jako młodego, ciekawego człowieka, będącego na etapie budowania własnej kariery zawodowej, wyróżnia się na tle innych osób w jego wieku: świadomie chce pokierować własną karierą i nie zamierza podporządkowywać się temu, co w sytuacji karierowej podsunie mu los. Pragnie tym procesem pokierować biorąc sprawy we własne ręce. Teraz, gdy jego rówieśnicy przewżnie poświęcają czas na życie rozrywkowe, on chce świadomie wybrać kierunek przyszłego zawodu, aby odczuwać satysfakcję i spełnienie finansowe w przyszłości.

Najważniejsze wyzwania na starcie współpracy:

 • Trudność w określeniu silnych stron Kuby, jego pasji i zainteresowań
 • Niepewność przed przyszłością związaną z popełnieniem błędu w wyborze kariery i straty czasu
 • Brak stabilizacji finansowej, zarobki poniżej oczekiwań i możliwości na samodzielne utrzymanie
 • Niedostatek informacji umożliwiających efektywną eksplorację zawodową
 • Dyskryminacja ze względu na wiek i ograniczone możliwości rozwoju i awansu
 • Brak zainteresowania obecną pracą i poczucie straty czasu, z jednoczenym brakiem innej perspektywy zawodowej
 • Brak autorytetów w kwestiach zawodowych. Rodzice, choć są bardzo wspierający, nie potrafią mu podpowiedzieć najlepszych rozwiązań karierowych

Rozwiązania dedykowane Klientowi/Klientce:

 • Diagnoza sytuacji: Odbycie pierwszej bezpłatnej konsultacji pozwoliło nam się wzajemnie poznać i ustalić oczekiwania Kuby względem mnie. Rozmowa ta zakończyła się nakreśleniem dalszego planu współpracy oraz wyboru odpowiednich narzędzi, które dały nam odpowiedź na niezadane dotąd pytania.
 • Plan działania: Realizacja nakreślonego wcześniej planu w formie coachingu kariery z wykorzystaniem sprawdzonych badań, dedykowanych młodym ludziom znajdującym się na rozdrożu kariery, określenie wartości Kuby oraz jego motywacji i kluczowych zainteresowań.
 • Seria wspólnych spotkań dała nam solidne podstawy do przygotowania dla Kuby raportu, zawierającego podsumowanie jego profilu oraz opisu procesu zbierania danych (wywiady, kwestionariusze, analiza rynku pracy).
 • Przedstawienie Kubie pięciu możliwych scenariuszy kariery zawierających opis każdego z zaproponowanych scenariuszy wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Dla każdego scenariusza wyróżniłam potencjalne ścieżli rozwoju, wymagane umiejętności i kwalifikacje, możliwe ryzyka i wyzwania na każdej z tych pięciu ścienariuszy kariery oraz proponowane branże i role zawodowe.
 • Przygotowany przeze mnie raport zawierał również zalecenia i strategie rozwoju, a w szczególności po wyborze konkretnego scenariusza personalizowane zalecenia dotyczące rozwoju kompetencji, propozycje szkoleń, kursów i certyfikatów oraz strategie sieciowania i budowania marki osobistej.
 • Raport zawierał również szczegółowy plan działania po wyborze konkretnego scenariusza: krótko- i długoterminowe cele zawodowe, krok po kroku plan działania do realizacji wybranych scenariuszy kariery.
 • Dodatkowo przygotowałam Kubie przykładowe oferty pracy pasujące do wybranego scenariusza kariery oraz lista zasobów do dalszego rozwoju (książki, kursy, strony internetowe).

Usługi, na które zdecydował się Jakub:

 • Pięć ścieżek kariery z indywidualnym planem rozwoju

Prawdzie rezultaty naszej współpracy:

 • Dostarczony raport wraz z feedbackiem poszerzył Kubie perspektywę na zarządzanie jego przyszłością karierową.
 • Proponowane scenariusze kariery odkryły przed Kubą obszary, których wcześniej nie brał pod uwagę. Ten zabieg pozwolił Kubie przyjrzeć się dotąd nieoczywistym rozwiązaniom karierowym i przyjąć – lub odrzuć – niektóre scenariusze bardziej świadomie.
 • Masza wspólna praca dała też Kubie zdobycie bezcennej wiedzy na temat przyszłości branż i ról zawodowych oraz kompetencji przyszłości, które będą nabierały znaczenia w perspektywie czasu. 
 • Może też świadomie wybrać najlepszą dla siebie ścieżkę kariery, biorąc pod uwagę nie tylko własny profil, ale róznież perspektywy finansowe zaproponowanych ról i długość średniego czasu dotarcia do poziomu optymalnego. 
 • Kuba zadziałał z wizją końca – dzięki współpracy ze mną mógł przyjrzeć się temu, co wydarzy się z dużym prawdopodobieństwem za 10 lub 15 lat i z jakim wydatkiem energetycznym wiąże się wybór danej ścieżki kariery.
 • Dla mnie osobiście to była cudowna wyprawa. Bo ja również uczę się i rozwijam przez tego typu projekty. Zastanawiam się jak potoczyłoby się moje życie, gdybym w porę odkryła swoje prawdzie powołanie, poparte moimi siłami i słabościami. Co by było, gdybym 30 lat temu spotkała na swojej drodze kogoś takiego, kim dzisiaj jestem dla tych młodych, zagubionych ludzi…

Wynagrodzenie to haracz za Twoją wolność

BEZPŁATNA KONSULTACJA KARIERY

Skonsultuj z ekspertami od rynku pracy swoją indywidualną sytuację zawodową

Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych

You have Successfully Subscribed!

PRACA POTRZEBNA OD ZARAZ

Cykl spotkań webinarowych dla ludzi młodych na rynku pracy

 

Po zapisie otwórz email i opłać najlepszą dla Ciebie opcję

You have Successfully Subscribed!

Masz pytania? Napisz do nas!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

You have Successfully Subscribed!