Zatrzymany na starcie. Sekrety awansu na wyższe stanowiska

utworzone przez | Początek kariery

Nosimy w sobie odwieczne pragnienie, by wzrastać, stawać się lepszym, lepiej rozumieć zależności, rozwijać się, zarabiać i zajmować coraz wyższe, złożone stanowiska. Aby zapewnić sobie możliwość trwałego odnoszenia sukcesów w swojej karierze konieczne jest, abyśmy rozumieli, akceptowali i skutecznie wypełniali swoje role zawodowe. Role te zmieniają się w miarę naszego osobistego rozwoju, i tak swoją zawodową podróż zaczynamy zazwyczaj od stanowisk wykonawczych, później stając się specjalistami, następnie menedżerami niższego szczebla, dochodząc do wysokich pozycji liderskich aż do C-Level, zarządzając nie tylko innymi ludźmi i organizacją, ale też sobą i swoją własną efektywnością.

Idealnie jest, jeśli ten rozwój przebiega naturalnie, płynnie, bez złamanych karier po drodze. Ale to rzadkość. Wcześniej czy później ponad połowa z nas dozna załamania kariery. Cześć z nas straci pracę, część zostanie pominięta przy awansie, niektórzy zostaną zdegradowani, a dla części z nas droga rozwoju zostanie bezpowrotnie zahamowana. Niewielu z nas wie, co zrobić i jak zmieniać swoje myślenie przechodząc pomiędzy tymi poziomami, aby zwiększyć swoje szanse na sukces zawodowy. A o tym, czy zrobisz karierę czy utkniesz w martwym punkcie, zadecyduje Twoja wiedza o tych trzech aspektach:

 1. Koncepcja roli
 2. Zdolności zarządcze
 3. Wewnętrzna gra zarządzania

Od nich zależy, czy odniesiesz zawodowy sukces czy poniesiesz porażkę. Ich zrozumienie jest istotne dla każdego, kto chce efektywnie rozwijać swoją karierę. Każdy z nich odpowiada za jedną trzecią Twojego osobistego spełnienia w roli zawodowej. Dlatego, aby zwiększyć do maksimum Twoje szanse na zawodową obfitość, powinieneś nimi zarządzać zgodnie z pozycją zajmowaną w hierarchii firmy. Czym one są, jak je rozumieć i jak nimi zarządzać, o tym przeczytasz w poniższym artykule.

Wyjaśnię Ci w nim wszystko czego potrzebujesz, by zwiększyć swoje szanse na rozwój zawodowy i efektywnie budować swoją karierę. Przybliżę Ci poszczególne poziomy struktury organizacyjnej, od poziomu podstawowego, przez specjalistyczny, operacyjny, strategiczny, aż do poziomu wizyjnego C-Level. Poznasz główne umiejętności towarzyszące tym poziomom, zrozumiesz role osób zajmujących poszczególne stanowiska, a przede wszystkim zrozumiesz jak nimi zarządzać. Wierzę, że z pomocą tego artykułu odkryjesz niemierzalne, subtelne powody, dla których w pewnym momencie Twojej zawodowej przeszłości ominął Cię awans, na który kiedyś liczyłeś, posiadając solidne doświadczenie i spełniając wszystkie kompetencje, określone jako „must have”. Albo też poznasz powód, dla którego przeszła Ci koło nosa oferta marzeń. Bo doświadczenie, umiejętności i kompetencje to jedno, ale subtelności dotyczące sposobu Twojego myślenia – to drugie.

Wcześniej czy później ponad połowa z nas dozna załamania kariery. Cześć z nas straci pracę, część zostanie pominięta przy awansie, niektórzy zostaną zdegradowani, a dla części z nas droga rozwoju zostanie bezpowrotnie zahamowana.

Zacznijmy od poziomów w strukturze organizacyjnej. W wielkim uproszczeniu jest ich pięć. Podstawę w tym schemacie stanowi poziom podstawowy (1 poziom wykonawczy) i przeważnie jest on miejscem w strukturze, od którego rozpoczynamy rozwój własnej kariery. W miarę zdobywania doświadczenia i realizacji naszego indywidualnego potencjału, zazwyczaj pniemy się w górę, stając się specjalistą w danej dziedzinie i tym samym przechodzimy na kolejny poziom organizacyjny (2 poziom specjalistyczny). Jeśli wyróżniamy się na tym poziomie, z czasem możemy zacząć pełnić pierwsze role zarządcze, początkowo kierując bieżącą działalnością firmy (3 poziom operacyjny), a z biegiem czasu zarządzać długofalowym, strategicznym rozwojem organizacji (4 poziom strategiczny). W ten sposób możemy osiągnąć wysoki poziom w strukturze firmy, a niektórzy z nas dojdą nawet na sam szczyt w piramidzie organizacyjnej – do poziomu wizyjnego C-Level (5 poziom wizyjny). Na każdym z tych poziomów czekają na Ciebie pułapki i w każdym momencie możesz trafić na sufit. Z doświadczenia wiem, że nie zawsze jest to sufit naszych możliwości lub skończony potencjał, a jedynie warunki panujące w organizacji lub też – uwaga! – nasze niezrozumienie roli, do której doszliśmy.

Pięć poziomów struktury organizacyjnej

Bez względu na to, na którym poziomie jesteś obecnie i jaki poziom chcesz osiągnąć w przyszłości, musisz wiedzieć, co w danym poziomie liczy się najbardziej, by móc piąć się wyżej. Musisz zmierzyć się z koniecznością posiadania zarówno twardych, konkretnych umiejętności, jak i miękkich, niemierzalnych elementów, które zadecydują Twoim karierowym sukcesie lub porażce.

Tu wchodzą trzy wyżej wymienione aspekty:

 1. Koncepcja roli
 2. Zdolności zarządcze
 3. Wewnętrzna gra zarządzania

Koncepcja roli odnosi się do zrozumienia i akceptacji własnej pozycji w organizacji, w tym odpowiedzialności, oczekiwań i sposobu, w jaki indywidualna praca wpływa na większą całość. To także świadomość tego, jak rola powinna ewoluować wraz z rozwojem zawodowym i jakie kroki należy podjąć, aby tę ewolucję wspierać.

Na poziomie praktycznym oznacza to zrozumienie, czego od Ciebie oczekują w pracy na danym stanowisku, jakie masz obowiązki i jak Twoje działania wpływają na sukces Twojego zespołu oraz firmy. Dla rozwoju zawodowego wymaga to gotowości do uczenia się nowych umiejętności i adaptacji do zmieniających się wymagań, co jest kluczowe, gdy przechodzisz na wyższy poziom odpowiedzialności.

Zdolności zarządcze to umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania zasobami, projektami, ludźmi i procesami w organizacji. Obejmują one planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie różnych aspektów pracy, a także umiejętność efektywnego delegowania zadań i motywowania zespołu. Tu znajduje się baza Twojej wiedzy, w tym szkolenia, które musisz przyswoić, aby osiągnąć wyższy poziom w strukturze.

W praktyce oznacza to bazę Twojej całej wiedzy zawodowej, w tym szkolenia, które musisz przyswoić, aby osiągnąć wyższy poziom w strukturze. Przesuwając się w górę przez poszczególne poziomy struktury, będziesz poznawał nowe umiejętności, które różnią się między poziomami.

Wewnętrzna gra zarządzania dotyczy osobistych umiejętności i postaw, które wpływają na Twoje codzienne funkcjonowanie w pracy i są fundamentem dla efektywnego liderowania. To obejmuje samoświadomość, zarządzanie emocjami, odporność psychiczną, motywację, a także zdolności do radzenia sobie ze stresem i niepewnością.

Osobiste zastosowanie to zdolność do zarządzania własnymi emocjami w trudnych sytuacjach, utrzymywanie pozytywnego nastawienia, a także rozwijanie osobistego podejścia do pracy, które wspiera zdrowie psychiczne i efektywność zawodową.

W kontekście kariery jest to również umiejętność adaptacji do zmian, uczenia się na błędach i nieustannego dążenia do samodoskonalenia, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy.

Rozwijając te trzy aspekty, możesz na każdym poziomie lepiej zarządzać swoją karierą i przyczyniać się do sukcesów swojej organizacji, jednocześnie budując satysfakcjonujące i trwałe ścieżki zawodowe.

Przez kolejne cztery artykuły, które będą pojawiały się raz w miesiącu, będę omawiała kolejne przejścia. Zacznę od pierwszego, tj. od przejścia z poziomu wykonawczego na poziom specjalistyczny.

Przejście nr 1: z poziomu wykonawczego na specjalistyczny: Pracownik → Specjalista

Wchodząc na rynek pracy i podejmując swoje pierwsze odpowiedzialności zawodowe, zazwyczaj rozpoczynamy przygodę z karierą od stanowisk podstawowych i wykonawczych. Jeśli jednak strategicznie podejdziemy do tematu, to zbyt długo nie zagrzejemy miejsca na tym poziomie, a szefowie szybko przekonają się o naszej osobistej skuteczności i przeniosą nas o poziom wyżej, do roli specjalisty. Żeby jednak tak się stało, potrzebujemy pokierować tym procesem i wspomóc decyzje szefów, by nie zwlekali o powierzeniu nam roli o szerszym zakresie działania. Przejście z poziomu wykonawczego na specjalistyczny to znaczący krok w karierze, który otwiera drzwi do głębszego zrozumienia danej dziedziny i może prowadzić do większych możliwości zawodowych.

Dane liczby i fakty są jednak nieubłagane i to, co dla jednych jest bułką z masłem, dla innych staje się szklanym sufitem nie do przeskoczenia. Nie wszyscy są w stanie zrealizować ten krok. Zdecydowana większość z nas pozostanie na tym poziomie od początku budowania własnej kariery, aż po jej kres. Nigdy nie awansuje i nigdy nie wyjdzie z poziomu wykonawczego. Co może zahamować Twój rozwój na etapie wykonawczym?

 • Brak inicjatywy i zaangażowania

Na poziomie wykonawczym, rutynowe zadania i codzienna praca mogą sprawić, że staniesz się mniej aktywny w poszukiwaniu nowych możliwości do rozwoju. Brak inicjatywy w podejmowaniu dodatkowych projektów, nauki nowych umiejętności lub proaktywnego szukania feedbacku może sprawić, że zostaniesz oceniony jako ktoś, kto nie dąży do rozwoju i awansu.

 • Ograniczone umiejętności miękkie

Umiejętności miękkie takie jak komunikacja, efektywność osobista, zarządzanie czasem, pracy zespołowa, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji są niezbędne do awansu na wyższe stanowisko. Jeśli nie rozwijasz tych kompetencji, możesz napotkać trudności w zdobyciu uznania jako potencjalny kandydat do ról wymagających większej odpowiedzialności.

 • Brak widoczności w organizacji

Bycie „niewidzialnym” dla wyższego kierownictwa lub nieangażowanie się w działania wykraczające poza podstawowe obowiązki może skutkować brakiem rozpoznawalności w oczach osób decydujących o awansach. Twoja nadmierna skromność i brak widoczności powoduje, że możesz zostać pominięty przy rozważaniach o promocjach, nawet jeśli wykonujesz swoją pracę dobrze.

 • Ograniczona adaptacja do zmian

W dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, zdolność do adaptacji i elastyczności w podejściu do nowych technologii, procedur czy zmian w strukturze firmy jest kluczowa. Opór wobec zmian może być dla Ciebie poważnym ograniczeniem, uniemożliwiając Twój rozwój i przejście na wyższe stanowisko.

 • Brak wsparcia ze strony kierownictwa

Mentoring i wsparcie ze strony bezpośrednich przełożonych często są decydujące w procesie awansu. Jeśli nie masz wsparcia lub nie jesteś odpowiednio doceniony przez swoich szefów, możesz mieć trudności z przełamaniem barier stojących na drodze do awansu.

KONCEPCJA ROLI

 

 • Zrozumienie oczekiwań:

Aby skutecznie przejść na poziom specjalistyczny, konieczne jest zrozumienie, jak zmienia się rola w kontekście odpowiedzialności i oczekiwań. Na poziomie wykonawczym praca może koncentrować się na zadaniach powtarzalnych, rutynowych i operacyjnych, podczas gdy poziom specjalistyczny wymaga głębszej wiedzy i umiejętności w konkretnym obszarze. Ważne jest, aby zdobyć głębszą wiedzę na temat procesów, narzędzi, technologii, metodologii czy regulacji specyficznych dla Twojej specjalności. Możesz to osiągnąć poprzez udział w warsztatach, kursach i szkoleń, ale też poprzez samo doświadczanie bardziej złożonych sytuacji, które pojawiają się w codziennym życiu. Podnoś więc rękę wysoko i zgłaszaj się do nowych inicjatyw i projektów, gdy takie pojawią się na Twojej zawodowej drodze.

 • Adaptacja do roli eksperta:

Przygotowanie do bycia postrzeganym jako ekspert wymaga nie tylko zgłębienia wiedzy, ale również umiejętności jej zastosowania w praktyce. To także oznacza gotowość do dzielenia się wiedzą z innymi i wsparcia mniej doświadczonych kolegów. Choć na tym poziomie nie zarządzasz innymi ludźmi, to możesz im przewodzić z tylnego fotela. Rozwijaj więc swój leadership nie posiadając formalnej władzy nad innymi ludźmi. Próbuj przekonać ich do swojej racji i wpływać na nich pozytywnie. Reaguj na przekraczane granice, a biznes traktuj jak swoją własną firmę.

 • Budowanie autorytetu:

Kluczowe jest nie tylko posiadanie głębokiej wiedzy, ale również umiejętność przekonującego jej prezentowania i obrony swoich punktów widzenia w dyskusjach zawodowych. Regularne demonstracje kompetencji, na przykład przez prezentacje wyników pracy, uczestnictwo w projektach przynoszących wymierne korzyści dla firmy, czy aktywna rola w spotkaniach zespołowych, mogą zwiększyć widoczność i reputację w firmie.

Konflikt z przełożonym to temat, który może skutecznie pogrzebać Twoje marzenia o robieniu czegoś bardziej ambitnego. Wprawdzie konflikty są nieuchronne, ale sposób ich rozwiązania może wzmocnić Twoją pozycję. Zamiast ich unikać, ucz się efektywnie je rozwiązywać, zachowując profesjonalizm i szacunek dla wszystkich stron. O Twojej karierze na tym poziomie nie będzie decydował wyjątkowy wirtuoz zarządzania, a częściej typowy „Janusz”, dla którego „lubię – nie lubię” są nadrzędnymi wartościami osobistymi. Nie walcz ze swoim szefem, bo najczęściej ta walka zakończy się Twoją porażką.

ZDOLNOŚCI ZARZĄDCZE

 

 • Efektywność osobista:

Na poziomie specjalistycznym, zarządzanie czasem i priorytetami staje się jeszcze bardziej istotne. Musisz nauczyć się skutecznie planować i realizować zadania, a przede wszystkim wywiązywać się z danych obietnic, jeśli chcesz osiągnąć ten poziom w strukturze. Pracując na podstawowym stanowisku masz bezpośredni wpływ na wyniki, a to, jakie efekty pracy osiągasz, wypływa wprost z Twojej osobistej efektywności. Wkładaj więc w swoje działania wysiłek, aby Twoje zaangażowanie wyróżniało się na tle innych. Rób to, co do Ciebie należy i zawsze dawaj z siebie coś więcej.

 • Rozwijanie umiejętności analitycznych:

Zdolność do analizowania dużych ilości informacji, wyławiania z nich istotnych danych i formułowania na ich podstawie wniosków jest kluczowa. Nawet jeśli Twoja praca jest bezpośrednio związana z liczbami, to umiejętności te możesz demonstrować w analizie sytuacji. Obserwuj to wszystko, co dzieje się wokół Ciebie, łącz kropki w całość i dziel się trafnymi wnioskami ze swoim przełożonym. Umiejętnościami analitycznymi wyróżniają się te osoby, które proponują usprawnienia swojej pracy. Spróbuj więc znaleźć prostsze rozwiązanie problemów i wyzwań, jakie spotykasz w swojej codziennej pracy i mów o nim głośno, ale bez zadęcia.

 • Komunikacja profesjonalna:

Umiejętność skutecznego komunikowania się, zarówno pisemnego jak i ustnego, jest podstawą bez względu na to, jaki poziom w organizacji zajmujesz. W pracy bezpośrednio związanej z klientem (czy to zewnętrznym, czy wewnętrznym), często musisz wyjaśniać złożone kwestie w sposób zrozumiały dla osób nie będących ekspertami, negocjować warunki z dostawcami lub klientami oraz prezentować wyniki swojej pracy kierownictwu. Skuteczna komunikacja, bez ocen i bezpodstawnej krytyki, jest fundamentem do tego, aby osiągać więcej. Zanim więc sformułujesz jakąś myśl, poprzedź ją dogłębną obserwacją z każdej strony, a następnie wyraź swoją opinię (nie ocenę). Mówiąc w skrócie – przede wszystkim najpierw słuchaj, później mów.

WEWNĘTYRZNA GRA ZARZĄDZANIA

 

 • Rozwój osobisty:

Przejście na poziom specjalistyczny często wymaga dodatkowego rozwoju osobistego. Warto zainwestować w rozwój swojej świadomości emocjonalnej, zdolności adaptacyjnych oraz umiejętności uczenia się, które są kluczowe przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów. Szeroko pojęta ciekawość jest tym, co popchnie Cię głębiej w wybranym przez Ciebie kierunku. Nie podążaj więc za nowinkami, a jedynie kieruj się własnym wewnętrznym kompasem. Pozwól się prowadzić swojej wrodzonej mądrości – intuicji i zgłębiaj te obszary, które z jakiegoś powodu zwróciły na siebie Twoją uwagę.

 • Zarządzanie stresem:

Poziom specjalistyczny może wiązać się z większą presją i oczekiwaniami, dlatego ważne jest, abyś nauczył się technik radzenia sobie ze stresem. Wiem, że nie jest to łatwe zadanie, ale możliwe. Jeśli próbowałeś już wszystkiego, a wciąż przejmujesz się drobiazgami, to skorzystaj z TEGO ROZWIĄZANIA. Zbadaj swoją odporność psychiczną, a wyniki dadzą kierunek dalszej pracy.

 • Podejmowanie decyzji:

Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, zwłaszcza w sytuacjach niepewnych lub pod presją, jest istotne na każdym etapie kariery, również w przejściu między poziomami wykonawczym a specjalistycznym. Warto nauczyć się korzystać z różnych narzędzi wspomagających decyzje, takich jak analiza SWOT, analiza ryzyka, czy techniki scenariuszowe. Dostęp do konkretnych narzędzi pozwoli Ci na zminimalizowanie ryzyka podjęcia błędnej decyzji.

 • Przejęcie inicjatywy:

Jeśli chcesz z pozycji pracownika podstawowego awansować na wyższe stanowisko, musisz przejąć inicjatywę w tym zakresie. Skromność i czekanie, aż wyniki same za Ciebie przemówią nie są tu najlepszą strategią. Podkreślaj swoją wartość i dokonania, jednak rób to z wyczuciem. Łatwo bowiem o przegięcie w drugą stronę i przypięcie Ci  łatki narcyza z wysokim i nieposkromionym ego.

__________

Statystyki pokazują, że wielu z nas nigdy nie opuści poziomu wykonawczego, na którym rozpoczynaliśmy swoją karierę. Mimo ambitnych planów, solidnych kwalifikacji i potencjału do osiągania więcej, staniemy przed szklanym sufitem, który wydaje się nie do przebicia. Jednak to, co dla jednych jest barierą nie do pokonania, dla innych — dzięki odpowiedniemu wsparciu i narzędziom — staje się tylko kolejnym stopniem na ścieżce do zawodowego spełnienia. Rozumiem, jak łatwo można utknąć na jednym poziomie zawodowym, czując się zdemotywowanym i niewidzialnym w swojej organizacji. Moje podejście to nie tylko nauka teorii – to przede wszystkim praktyczne strategie dostosowane do Twojej unikalnej sytuacji zawodowej i aspiracji.

Jeśli jesteś gotowy, aby przejąć kontrolę nad swoją karierą i przekształcić aspiracje w rzeczywistość, zapraszam do kontaktu. Sprawdź, jak możesz skorzystać na moim doświadczeniu w poprowadzeniu Ciebie przez zawiłości kariery zawodowej, od pierwszego poziomu aż do szczytów zarządzania C-Level. Każdy krok może być krokiem w górę. Już teraz możesz się zapisać na warsztat dedykowany przejściu z poziomu wykonawczego na poziom specjalistyczny (napisz do mnie: rzadkowolska.joanna@gmail.com) lub skorzystać z bezpłatnej konsultacji kariery.

Przez cztery następne artykuły, które będą pojawiały się raz w miesiącu, będę omawiała kolejne przejścia. Powyższy artykuł odnosi się do pierwszego z nich, tj. od przejścia z poziomu wykonawczego na poziom specjalistyczny. Już w maju omówię kolejne przejście z poziomu specjalistycznego na menedżerski, do przeczytania którego Cię zachęcam. Kolejne przejście (z poziomu menedżerskiego na strategiczny) omówię w kolejnym artykule, a ostatnie przejście (z poziomu strategicznego na wizyjny) – jeszcze w kolejnym. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaobserwuj mój profil, by być na bieżąco z najnowszymi publikacjami.

_________

Zainteresowany tematem? Obserwuj Job Hunters. Znajdziesz tam bezpłatne i płatne materiały o tematyce związanej z poszukiwaniem pracy i budowaniem kariery.

#kariera #zmianapracy #doradztwozawodowe #coachingkariery #awans #rozwójzawodowy

Komentarze:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

BEZPŁATNA KONSULTACJA KARIERY

Skonsultuj z ekspertami od rynku pracy swoją indywidualną sytuację zawodową

Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych

You have Successfully Subscribed!

PRACA POTRZEBNA OD ZARAZ

Cykl spotkań webinarowych dla ludzi młodych na rynku pracy

 

Po zapisie otwórz email i opłać najlepszą dla Ciebie opcję

You have Successfully Subscribed!

Masz pytania? Napisz do nas!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

You have Successfully Subscribed!